))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
منو
طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در جهت دستيابي به اهداف خود در نظر دارد از توان علمي دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در زمينه هاي مختلف مورد نياز صنايع كوچك استفاده نمايد. از اينرو طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد را به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار خود قرار داده است.

اهداف شركت در اين زمينه، توسعه همكاريهاي علمي و پژوهشي بين دانشگاهها و صنعت، شناسايي و معرفي استادان و دانشجويان مستعد و علاقه مند در زمينه هاي مرتبط و استفاده از نظرات و تخصص آنها، هدايت و بهره برداري از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در راستاي حل مشكلات صنايع كوچك و استفاده از پتانسيل هاي قابل توجه دانشگاهها مي باشد .