))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
منو
دفتر حراست

دفتر حراست

ستاد خبري شركت شهركهاي صنعتي استان كهگيلويه و بويراحمد در راستاي پيش گيري ، بهسازي و نيل به اهداف حراست اثر گذار ، تصميم ساز و پاسخگو آماده دريافت هر گونه گزارش ، انتقاد و پيشنهاد شما صاحبان محترم صنايع در خصوص مسائل و مشكلات شهركهاي صنعتي استان كهگيلويه و بويراحمد مي باشد .

  • صندوق پستي : 15549-75917
  • پست الكترونيك : herasat@kb-iec.ir
  • تلفن مستقيم : 07433236178-1570-داخلي110
  • شماره نمابر : 07433236189