))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
منو
گالری تصاویر
مصوبات سفرهاي استاني

موضوع مصوبات :

 • 1 – بررسي ايجاد شهركهاي صنعتي آب دنا ، خان احمد ، ليكك ، دهدشت 2 ، باشت
 • 2 – اختصاي مبلغ 10 ميليارد ريال از رديف 503805 كمك به تكميل زير ساخت شهركهاي صنعتي تا پايان سال 85
 • 3 – مطالعه ايجاد تصفيه خانه در يكي از شهركهاي صنعتي به پيشنهاد استان توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در سال 85

اقدامات و عملكرد

 • 1- شهركهاي صنعتي خان احمد ، ليكك ، دهدشت 2 و ناحيه صنعتي دنا پس از بررسي و امكان سنجي توسط شركت به تصويب هيات دولت رسيده است .
  • 1.1- شهرك صنعتي خان احمد در 22 بهمن ماه سال 85 توسط استاندار محترم و معاونت محترم پشتيباني سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و مسئولين استان كلنگ زني گرديد و در اوايل سال86 عمليات عمراني آن آغاز و عمليات حفر چاه و خاكبرداري و خاكريزي خيابانها به اتمام رسيده ، و عمليات اجرايي خط انتقال آب آن در دست اقدام مي باشد .
  • 1.2- اراضي محل ايجاد شهرك صنعتي ليكك از طريق ادارات ذيربط بازديد و انتخاب گرديد و گزارش ارزيابي زيست محيطي تهيه شد ، نقشه برداري و توپوگرافي و حفر دو حلقه چاه در شهرك صنعتي مذبور انجام شده است و عمليات خاكبرداري و خاكريزي خيابانها در دست اقدام مي باشد .
  • 1.3- نقشه برداري و توپوگرافي شهرك صنعتي دهدشت 2 انجام گرديد و مدارك جهت تحويل اراضي به اداره كل منابع طبيعي استان ارائه شده است .
  • 1.4- ناحيه صنعتي دنا بدليل كوهستاني بودن منطقه و اراضي مسطح كمياب هنوز محل ايجاد آن انتخاب نگرديده و از طريق جهاد كشاورزي به منظور تملك زمين مناسب در حال پيگيري است .
 • 2 – از كل اعتبار مبلغ 6 ميليارد ريال تخصيص داده شد و مبلغ مذكور در شهركهاي صنعتي استان در تامين زير ساختها هزينه شده است ( آسفالت خيابانهاي شهرك ياسوج 2 و منبع هوايي آب ، شبكه توزيع گاز و روشنائي شهرك صنعتي ياسوج 3 ، تكميل ساختمان آتش نشاني، تامين آب و روشنائي شهرك صنعتي گچساران ، تكميل ساختمان آتش نشاني دهدشت ، خيابان سازي و حفر چاه آب شهرك صنعتي خان احمد )
 • 3 – مطالعات و طراحي تصفيه خانه در شهرك صنعتي ياسوج3 توسط مشاور به اتمام رسيده است .