))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
منو


نيروگاه خورشيدي
ساخت نيروگاههاي خورشيدي در دستور كار وزارت نيرو قرار گرفته و از سرمايه گذاري در اين بخش نيز حمايت مي شود و شهرك صنعتي ليكك و دهدشت2 با توجه به قرار گيري در مناطق گرمسيري مستعد ايجاد اينگونه نيروگاهها مي باشد . لذا از متقاضيان جهت سرمايه گذاري در اين بخش و در اين شهركها با مشوقات ويژه دعوت به عمل مي آيد لطفا جهت كسب اطلاعات بيشتر به واحد برنامه ريزي در طبقه سوم شركت شهركهاي صنعتي استان واقع در ياسوج – بلوار بويراحمد مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 33236175-91 داخلي 113 تماس حاصل نمائيد