))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
منو
نظرسنجي
آيا اطلاع رساني و راهنمايي لازم بصورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است


نحوه برخورد كاركنان با شما چگونه استآيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است

نام فرد يا افرادي كه مناسب ترين برخورد و همكاري را با شما داشته اند مرقوم فرماييد

نام فرد يا افرادي كه برخورد نا مناسبي با شما داشته اند مرقوم فرماييد

چنانچه در خواست خاف مقررات از جنابعالي شده است لطفا " آنرا مرقوم فرماييد (با ذكر مورد و فرد مورد نظر)

لطفا " نظرات و پيشنهادات خود را براي اصلاح امور بنويسيد

در صورد تمايل اين قسمت را تكميل كنيد

نام و نام خانوادگي

در صورد تمايل اين قسمت را تكميل كنيد

شماره تماس