منوی اصلی
  متن

  1395/02/15

  ناحيه صنعتي اميرآباد: amirabad Industrial Area

  • موقعيت : جاده ياسوج-بابا ميدان
  • سال تاسيس:1387
  • مساحت كل: 9هكتار
  • مساحت فاز عملياتي: 9هكتار
  • مساحت زمين صنعتي: 7هكتار
  • فاصله تا مركز استان :22كيلومتر
  • فاصله تا فرودگاه : 30كيلومتر
  • فاصله تا نزدیکترین شهرستان : 22کیلومتر
  امكانات زيربنايي موجود در شهرك شامل:
  زيرسازي ، تاسيسات و شبكه توزيع آب، شبكه توزيع برق،  
  ،  جدول گذاري و سند ثبتی.