منوی اصلی
  متن

  1395/02/15

  ناحيه صنعتي دلي بجك: delibejak Industrial City

  • موقعيت : جاده ياسوج-سپيدار
  • سال تاسيس: 1389
  • مساحت كل: 22هكتار
  • مساحت فاز عملياتي: 22هكتار
  • مساحت زمين صنعتي: هكتار
  • فاصله تا مركز استان : 45كيلومتر
  • فاصله تا فرودگاه : 52 كيلومتر
  • فاصله تا نزدیکترین شهرستان : 45 کیلومتر
  امكانات زيربنايي موجود در شهرك شامل:
    تاسيسات و شبكه توزيع آب، شبكه توزيع برق،  خيابان دسترسي