• صفحه اصلي
  • مزاياي استقرار دانشگاههاي غير دولتي در جوار شهركها
  متن
  قیمت پایه حق بهره برداری برای بنگاههای اقتصادی خدماتی با توجه به قیمت کارشناسی، استقبال متقاضیان، مرغوبیت و شرایط منطقه، توسط هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین میشود:
  بنگاه های خدمات عمومی انتفاعی
  مراکز: بانک ها(خصوصی یا دولتی)، دفاتر بیمه، دفتر پست مراسلات، ورزشگاه، کلینیک پزشکی، مهدکودک، مراکز آموزشی، مرکز تأمین و انتقال آب، نیروگاه و پست برق و باسکول.
  قیمت پایه : سه تا شش برابر زمین صنعتی
  موسسات و خدمات عام المنفعه دولتی
  مراکز: مراکز آموزشی، درمانی، اورژانس و ورزشگاه، پاسگاه نیروی انتظامی، دفتر یا پایگاه های مقاومت بسیج، ایستگاه گاز، مرکز تلفن، آتش نشانی، مسجد، دفتر هیأت امناء و سامانه اتوبوسرانی عمومی و شرکت تأمین و انتقال آب به شرط تأمین خدمات برای شهرکها و نواحی صنعتی در صورت نیاز.
  قیمت پایه: رایگان
  واحدهای ارائه دهنده خدمات فناوری و مشاوره
  مراکز: واحدهایی که  در شهرکهای صنعتی و یا شهرکهای فناوری به ارائه خدمات  نرم افزاری و مشاوره فنی و مهندسی می پردازند. مانند واحدهای IT، ICT، ISPوسایر رشته های مرتبط، خانه های صنعت ومعدن و انجمنهای تخصصی و نظام مهندسی .
  قیمت پایه: یک تا سه برابر زمین صنعتی
  واحدهای صنفی(خدماتی و تجاری)
  مراکز:واحدهای خدماتی و تجاری که در تمامی شهرکها و نواحی صنعتی مستقر می شوند. مانند تعمیرگاهها، فروشگاهها، رستوران، آژانس مسافرتی، بنگاه معاملات املاک صنعتی، موسسات حمل ونقل و انبارها.
  قیمت پایه: چهار تا ده برابر زمین صنعتی قیمت زمین برای ایجاد مراکزاموزش فنی و حرفه ای بصورت رایگان خواهد بود . مرکز آموزش فنی و حرفه ای باید ظرف مدت یک سال پس از اولین تخصیص اعتبارات عمرانی از دستگاه های ذیربط وهمچنین سازمان آموزش فنی وحرفه ای ،نسبت به ساخت مراکز مذکور اقدام نمایند . در غیر اینصورت زمین تخصیص یافته برگشت خواهد شد .
   
  با آموزش شاغلان در كارخانه ها،  اصناف و مراكز تولیدی و صنعتی، شاهد ارتقای مهارت كاركنان و در نتیجه افزایش بهره وری خواهیم بود. ایجاد مركز آموزشی در كنار واحدهای تولیدی صنعتی یا خدماتی و توجه به امر آموزش همراه با استفاده از تجربه ها و امكانات، تاثیر به سزایی در ارتقای سطح دانش و مهارت نیروی انسانی بنگاه های اقتصادی كشور خواهد داشت افزایش بهره وری و در نهایت پایداری و توسعه بنگاه های اقتصادی مزیت دیگر ایجاد مراكز جواركارگاهی عنوان مي گردد.
  گسترش آموزش های مهارتی و ارتقای آموزش های شاغلان، حفظ و تداوم اشتغال، تسریع در رسیدن به اهداف كمی و كیفی واحدهای صنعتی، تبادل اطلاعات و دانش فنی بین واحدهاي صنعتی و استفاده از امكانات بالفعل و بالقوه موجود، تامین منابع انسانی مورد نیاز واحدهای صنعتی را از مزایای تامین مراكز آموزشي جوار مراكز صنعتي مي باشد.