))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
منو
اخبار شرکت
اخبار شرکت اخبار شرکت


منشور اخلاقی شركت شهركهای صنعتی استان كهگيلويه و بويراحمد

كمال سعادت، تلاش در اصلاح امور مردم است. امام علي(ع)

بمنظور ارج نهادن، احترام به مردم، تكريم ارباب رجوع، دفاع از منافع ملي و حيثيت بخش صنعتي استان؛ همچنين براي فراهم شدن زمينه ارائه خدمات مطلوب به مراجعين، پرسنل شركت شهركهاي صنعتي استان كهگيلويه و بويراحمد ضمن حفظ ارزشها، منافع، مصالح جامعه و تعهد سازماني موارد ذيل را به عنوان آرمان سازماني خويش تلقي مي نمايند:

  • 1- مراجعين شركت صاحب حق تلقي مي گردند و كسب رضايت آنان از اهداف سازماني محسوب مي شود. لذا ضمن رعايت ادب و نزاكت در گفتار و برخورد محترمانه با آنان تلاش مي شود در اين زمينه ارتباطي خردمندانه و صميمانه برقرار گردد.
  • 2- در ارائه خدمت به مردم هيچ گونه تفاوتي بين آنها قائل نگشته؛ ضمن رعايت احترام و حفظ شان مراجعين، نسبت به ارائه خدمات در چارچوب قوانين جاري به صورت عادلانه اقدام نمايند.
  • 3- با اعتقاد به اهميت وفاي به عهد در فرهنگ اسلامي، هر وظيفه مرتبط سازماني را به عنوان يك ميثاق تلقي نموده و انجام وظيفه در بهترين شكل ممكن در راستاي عمل به اين ميثاق محسوب مي گردد.
  • 4- هرگونه اطلاعات مجاز مورد نياز را با توضيحات لازم با ساده ترين و روانترين شكل ممكن به متقاضيان ارائه نمايند.
  • 5- براي قداست بخشيدن به موضوع سرمايه گذاري در بخشهاي صنعتي و افزايش سهم اين بخش در توليد ناخالص ملي و ارتقاء سطح رفاه جامعه و افزايش اشتغالزايي مطلوب، تلاش و كوشش جدي بعمل آورند.
  • 6- انجام امور در موعد مقرر را حائز اهميت شمرده و حتي المقدور تلاش مي شود تا وظايف محوله در كمترين زمان ممكن انجام شوند.
  • 7- نظم و آراستگي لباس و پوشش را به عنوان اصلي اعتقادي تلقي نموده و ضمن مراعات اين اصل تلاش مي شود زمينه احياء فرهنگ اسلامي در محيط كار بيش از پيش فراهم گردد.
  • 8- كليه پرسنل؛ خود را مقيد مي دانند به نظرات و راهنمائيهاي مراجعين محترم و از آن استفاده مي نمايند.
  • 9- موارد مندرج در اين منشور به عنوان سوگند نامه براي پرسنل شركت شهركهاي صنعتي استان كهگيلويه و بويراحمد تلقي مي گردند، لذا كليه پرسنل مي بايست در پذيرش، ترويج و عمل به آن تلاش نمايند.
  • 10- جهت افزايش كارائي و ارائه بهتر خدمات و شفافيت برنامه ها و دستور العملهاي انجام كار از مراجعين تقاضا مي شود نظرات و پيشنهادات خود را از طريق صندوق پيشنهادات و انتقادات به شركت اعلام نمايند.