))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
منو
اخبار شرکت
اخبار شرکت اخبار شرکت
1395/02/15

اعضاء هيئت مديره شركت

 

 

نام و نام خانوادگي

سهراب بنام


 

 

سمت

مدير عامل و رئيس هيئت مديره

 

تلفن

09177419659

 

نمابر

33233100-074

 

پست الكترونيكي

info@kb.iec.ir

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي

عادل خواجوي


 

سمت

عضو هيئت مديره

 

تلفن

09178177246

 

نمابر

33233100-074

 

پست الكترونيكي

info@kb.iec.ir

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي

علي حسن نوروزي


 

سمت

عضو هيئت مديره

 

تلفن

 

نمابر

33233100-074

 

پست الكترونيكي

info@kb.iec.ir

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي

داريوش ديوديده


 

 

 

سمت

عضو هيئت مديره

 

 

 

تلفن


 

 

 

نمابر

33233100-074

 

 

 

پست الكترونيكي

info@kb.iec.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي

جعفر گوهرگاني


 

سمت

عضو هيئت مديره

 

 

 

تلفن


 

 

 

نمابر

33233100-074

 

 

 

پست الكترونيكي

info@kb.iec.ir