))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
  • صفحه اصلي
  • درس آموزي از حادثه تماس کارگران با قطعات گردنده و
منو
گالری تصاویر
درس آموزي از حادثه تماس کارگران با قطعات گردنده و نیشگون گیر ماشین‌آلات صنعتی

موضوع:درس آموزي از حادثه  تماس کارگران با قطعات گردنده و نیشگون گیر ماشین‌آلات صنعتی

-  بکارگیری نیروی متخصص ایمنی و بهداشت جهت پیش بینی، شناسائی و ارائه راهکارهای کنترلی برای خطرات پنهان

-  استقرار مجوز انجام کار(PTW ) برای کارهای با ریسک بالا

-  شناسائی نقاط نیشگون گیرنده در دستگاه های(pinch point ) گردنده با ریسک بالا و ارائه راهکارهای کنترلی

-  تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری(ERP ) با رویکرد پیشگیری از وقوع حوادث

-   بکارگیری سیستم Tag out  و Lock out در کارهای تعمیر و نگه داری

-  تعیین افراد صلاحیتدار و آموزش دیده در امور مربوط به تعمیرات و نظافت

-   نصب حفاظ مناسب بر روی نوار نقاله جهت جلوگیری از عدم دسترسی اپراتور به نقاط گردنده

-  نصب علایم و تابلوهای هشداردهنده بر روی دستگاهها و نقاط دارای پتانسیل خطر

-  تشکیل تیم امداد و نجات و آموزش کارکنان در خصوص کمکهای اولیه جهت انجام اقدامات مناسب بعد از رخداد حادثه