))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
منو
پیوند ها
تورهای صنعتی

1393/09/30

تورهاي صنعتي

در راستاي سياست هاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي به منظور بهره گيري واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط از ظرفيتهاي توليدي، خدمات صنعتي، تجربيات و امكانات يكديگر ، شركت شهركهاي صنعتي استان تورهاي بازديد از اين واحدها برنامه ريزي كرده است . اين تورها در حال حاضر به سه صورت زير برگزار مي شوند :

  • 1ـ بازديد صاحبان صنايع مستقر در هر شهرك صنعتي از بهترين واحدهاي همان شهرك
  • 2ـ‌ بازديد صاحبان صنايع مستقر در شهركهاي صنعتي استان از واحدهاي صنعتي نمونه استان
  • 3ـ بازديد صاحبان صنايع مستقر در شهرك صنعتي استان از واحد نمونه صنعتي كشور

لازم به ذكر است اعتبارات مورد نيازاجراي اين طرح از محل اعتبارات شركت شهركهاي صنعتي پيش بيني گرديده است.
لذا خواهشمند است در صورت تمايل فرم ذيل را تكميل نموده و یا به شماره 33233100- 074  ارسال نمائيد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر به شركت شهرکهای صنعتی و یا با شماره تلفن 1570 و يا 33236176-074 تماس حاصل فرمائيد .

فرم ثبت نام تورهای صنعتی
نام و نام خانوادگي مدير عامل / نماينده مدير عامل*

نام شركت / واحد صنعتي*

نوع توليدات *

افتخارات كسب شده طي سه سال گذشته

تلفن تماس*

آدرس*

متقاضي شركت در بازديد هاي