))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
منو
گالری تصاویر
درس برق

موضوع: درس آموزي از حادثه   برق گرفتگي در حين كار با بالابر

-         نصب و راه اندازي سيستم اتصال به زمين( ارتينگ) تاسيسات برقي صنعتي

-         نصب كليد حفاظ جان جهت جلوگيري از برق گرفتگي در حين اتصال كوتاه

-         صدور پرميت ( سيستم صدور مجوز كار) براي عمليات هاي با ريسك بالا

-         استفاده از جرثقيل جهت تعميرات در ارتفاع

-         تجهيز كارگر به وسايل حفاظت فردي مناسب سقوط از ارتفاع

-         برگزاري دوره هاي آموزشي ايمني برق

** آيين نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاهها( وزارت كار):

ماده4- طراحي شبكه توزيع برق بايد به گونه اي باشد كه احتمال برقراري اتصال كوتاه و عبور جريان اضافي وجود نداشته باشد.

ماده 22- كارفرما مكلف به اخذ تاييديه ساليانه صحت عملكرد سيستم اتصال به زمين ( الكترود ارت- دستگاهها- همبندي ها و ديگر تجهيزات و متعلقات) از وزارت كار و امور اجتماعي مي باشد.