))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
منو
تصاوير
اساسنامه شرکت

اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران

فصل اول
کلیات
 • ماده 1 § شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود وابسته به وزارت صنایع و معادن بوده و مرکز اصلی آن در تهران می‌باشد.
  تبصره ـ تأسیس شعبه، نمایندگی و یا انحلال با پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر می‌باشد.
 • ماده 2 § سازمان شرکت سهامی (خاص) و مدت آن نامحدود است.
 • ماده 3 § سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه به صورت بازرگانی و انتفاعی اداره می‌شود و تابع قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب 1362ـ و اصلاحیه بعدی آن و قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب 1379ـ می‌باشد.

فصل دوم ـ موضوع ـ هدف، وظایف، اختیارات و سرمایه سازمان:

ماده 4 § موضوع فعالیت سازمان عبارت است از:

 • 1ـ تهیه و تدوین خط مشی‌های اجرایی ایجاد و توسعه صنایع کوچک در چارچوب سیاستهای کلی وزارت صنایع و معادن.
 • 2ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی، هدایت و توسعه سرمایه‌گذاریهای بخش غیردولتی در صنایع کوچک به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در چارچوب سیاستهای وزارت صنایع و معادن از طریق شرکتهای زیرمجموعه.
 • 3ـ ساماندهی و پشتیبانی از توسعه کارآفرینی، تأمین منابع مالی، توسعه فناوری، بهبود روشهای تولید، کاهش ضایعات، ارتقاء بهره‌وری و کیفیت و رعایت ضوابط زیست محیطی در صنایع کوچک به منظور رقابت پذیر کردن آنها.
 • 4ـ اجرای طرحها و برنامه‌های مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع کوچک کشور در قالب اعتبارات تخصصی. (مندرج در قوانین بودجه سنواتی).
 • 5 ـ ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه شبکه‌ها، خوشه‌های صنعتی و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها از طریق شرکتهای زیرمجموعه.
 • 6 ـ حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و ارتقاء سطح فناوری در واحدهای کوچک صنعتی.
 • 7ـ حمایت و پشتیبانی از انجام آموزشهای تخصصی و برنامه‌های مربوط به ارتقاء مهارت کارکنان و داوطلبان ایجاد و توسعه صنایع کوچک.
 • 8 ـ ساماندهی اقدامات پشتیبانی از واحدهای کوچک صنعتی نوپا (در شرف ایجاد) و فراهم آوردن سازوکار لازم برای پشتیبانی از فعالیتهای مخاطره‌پذیر در صنایع کوچک از طریق شرکتهای زیرمجموعه.
 • 9ـ حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار و همکاریهای فنی، اقتصادی و فناوری بین صنایع کوچک کشور با سایر کشورها.
 • 10ـ مطالعه، بررسی و برنامه‌ریزی همه جانبه جهت احداث شهرکهای صنعتی اعم از عمومی، تخصصی (از جمله صنایع تبدیلی، کشاورزی و غیره)، فناوری، مجموعه کارگاهی و زادپروری (انکوباتوری).
 • 11ـ سازماندهی احداث شهرکهای صنعتی و ارایه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی توسط شرکتهای زیرمجموعه.
 • 12ـ تأسیس شرکتهای شهرکهای صنعتی زیرمجموعه برای ایجاد عملیات مقرر در این اساسنامه با رعایت سیاستهای عمومی دولت در رابطه با توسعه صنایع در سطح کشور.
 • 13ـ انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکتهای زیرمجموعه در کلیه زمینه‌ها (فنی، مالی، اداری، خدماتی، آموزشی، اطلاع‌رسانی، بازرگانی و مشاوره‌ای) برای گسترش و تأمین تأسیسات زیربنایی شهرکهای صنعتی و سایر خدمات مورد نیاز.
 • 14ـ ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرکهای صنعتی و نظارت بر آنها به منظور استفاده مطلوب از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده.
 • 15ـ مشارکت در هر نوع فعالیت که موجب تسهیل تحقق اهداف مندرج در قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب 1362ـ و اصلاحیه بعدی آن گردد.
 • 16ـ انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی، استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یک روند خودگردان از جهت مالی فراهم نماید.
 • 17ـ انجام سایر اموری که موجب رفع موانع و مشکلات فرا راه توسعه و گسترش صنایع کوچک در سطح کشور می‌شود در چارچوب اساسنامه و با رعایت قوانین مربوط.

ماده 5 § سرمـایـه سـازمـان مبلـغ سـه میلیـارد و پـانصــد و شصت و سه‌میلیـون (3.563.000.000) ریال می‌باشد که به سی و پنج هزار و ششصد و سی سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم و تمامی آن متعلق به دولت و غیرقابل انتقال می‌باشد.

فصل سوم ـ ارکان سازمان

ماده 6 § سازمان دارای ارکان زیر است:

 • الف ـ مجمع عمومی.
 • ب ـ هیئت‌مدیره.
 • ج ـ بازرس (حسابرس).

ماده 7 § مجمع عمومی سازمان مرکب از وزرای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد و ریاست مجمع عمومی با وزیر صنایع و معادن است.
تبصره ـ مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با آراء حداقل چهار نفر لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 8 § مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی حداقل سالی دوبار، یک بار در نیمه اول سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال قبل و یک بار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و خط مشی و سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد تشکیل خواهد شد. علاوه بر آن هر موقع لازم باشد جلسات مجمع عمومی به تصمیم رییس مجمع عمومی و یا هریک از اعضای مجمع عمومی و بنا به درخواست هیئت‌مدیره و یا رییس هیئت‌مدیره و یا بازرس (حسابرس) تشکیل خواهد شد.
تبصره ـ هیئت‌مدیره و بازرس (حسابرس) بدون حق رأی با دعوت رییس مجمع عمومی در جلسات مجمع عمومی سازمان شرکت خواهند نمود.

ماده 9 § دستورجلسه و تاریخ تشکیل مجمع عمومی ده روز قبل از تشکیل آن کتباً برای اعضای مجمع عمومی ارسال می‌شود. جلسات مجمع عمومی با حضور رییس مجمع و حداقل سه عضو دیگر رسمیت می‌یابد.

ماده 10 § وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

 • 1ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و سیاستهای سالانه سازمان و شرکتهای زیرمجموعه.
 • 2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره جهت ایجاد شهرکهای صنعتی جدید و ارایه پیشنهاد لازم به هیئت وزیران جهت تصویب.
 • 3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سازمان و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکرد فعالیتهای سازمان با توجه به گزارش بازرس (حسابرس).
 • 4ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملاتی سازمان با رعایت قوانین و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
 • 5 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه عملیات و بودجه سالیانه، اصلاحیه بودجه سازمان و نحوه تقسیم سود با رعایت ماده (140) قانون اصلاح قانون تجارت.
 • 6 ـ انتخاب بازرس (حسابرس) و تعیین حق الزحمه وی.
 • 7ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیئت‌مدیره در رابطه با افزایش یا کاهش سرمایه و تغییر مفاد اساسنامه و ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب.
 • 8 ـ تعیین اعضای هیئت‌مدیره و حقوق و مزایا و پاداش عملکرد آنها در حدودی که شورای حقوق و دستمزد مقرر می نماید و با رعایت ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
 • 9ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی‌های سازمان.
 • 10ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی گذاشته شده است.
 • 11ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اساسنامه نمونه شرکتهای شهرکهای صنعتی زیرمجموعه و اصلاح اساسنامه آنها و ارایه به هیئت وزیران جهت تصویب.
 • 12ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های موضوع قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب 1362ـ و اصلاحات بعدی آن.
 • 13ـ اعطای وکالت نامه لازم برای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی.

ماده 11 § اعضای هیئت‌مدیره سازمان متشکل از پنج نفر می‌باشند که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. از بین اعضای هیئت‌مدیره یک نفر به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب مجمع عمومی به عنوان رییس هیئت‌مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود و سمت معاونت وزارت صنایع و معادن را داشته و از مزایای آن استفاده خواهد کرد.
اعضای هیئت‌مدیره سازمان از افرادی که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریت باشند به مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات اتخاذ شده با اکثریت آرای اعضای هیئت‌مدیره معتبر خواهد بود. جلسات هیئت‌مدیره می‌باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل گردد. اداره جلسات با مدیرعامل و رییس هیئت‌مدیره خواهد بود.
تبصره 1 - مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره سازمان علاوه بر رعایت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب 1337ـ حق ندارند بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات شرکت سهیم شوند.
تبصره 2 - پذیرش هر سمت دیگر به طور موظف و یا غیرموظف در شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنها از سوی اعضاء هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی و هیئت‌مدیره شرکتهای زیر مجموعه ممنوع می‌باشد.


ماده 12 § هیئت‌مدیره جز درباره موضوعاتی که به موجب این اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی است دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور سازمان می‌باشد، موارد زیر بدون اینکه اختیارات مزبور را محدود کند از جمله اختیارات هیئت‌مدیره است:

 • 1ـ پیگیری جهت حصول برنامه‌ها و طرحهای مصوب در حدود اهداف و وظایف سازمان.
 • 2ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی سازمان.
 • 3ـ تهیه سیاستها و خط مشی‌های سالانه سازمان و شرکتهای زیرمجموعه جهت ارایه به مجمع عمومی.
 • 4ـ بررسی و تأیید گزارش عملیات سالیانه هیئت‌مدیره و صورتهای مالی سازمان و صورتهای مالی تلفیقی برای تسلیم به بازرس (حسابرس) سازمان.
 • 5 ـ بررسی بودجه سالانه سازمان، پیشنهادی رییس هیئت‌مدیره و مدیر عامل جهت ارایه به مجمع عمومی.
 • 6 ـ تهیه و تنظیم اساسنامه و اصلاحیه اساسنامه شرکتهای زیرمجموعه حسب نیاز و با توجه به قوانین و مقررات ذی‌ربط جهت ارایه به مجمع عمومی.
 • 7 ـ تهیه و تنظیم برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی مورد نیاز جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.
 • 8 ـ تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکتهای زیرمجموعه براساس قوانین و مقررات مربوط.
 • 9ـ بررسی و ارایه پیشنهادات در مورد ایجاد شهرک صنعتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت تصمیم‌گیری به مجمع عمومی.
 • 10ـ بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی رییس هیئت‌مدیره و مدیر عامل جهت ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی.
 • 11ـ تهیه طرح شهرکهای صنعتی براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی برای احداث شهرکهای صنعتی و بررسی و تصویب طرحها براساس همان ضوابـط (با توجـه به بند 7 ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب 1362 ـ )
 • 12ـ بررسی و پیشنهاد تأسیس شرکتهای شهرکهای صنعتی زیرمجموعه در نقاط مختلف کشور به مجمع عمومی.
 • 13ـ بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی برای خودکفایی شهرکهای صنعتی.
 • 14ـ ارایه پیشنهاد هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکتهای زیرمجموعه به مجمع عمومی به منظور طی مراحل قانونی مربوط.
 • 15ـ نمایندگی سهام سازمان در مجامع عمومی شرکتهای زیرمجموعه و واحدهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنها به سازمان تعلق دارد.
 • 16ـ طراحی و ارایه برنامه‌های آموزشی در جهت تربیت و ارتقاء کادر مدیریت در شرکتهای زیرمجموعه.

ماده 13 § مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی سازمان بوده و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور سازمان در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیئت‌مدیره می‌باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

 • 1ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی سازمان در حدود بودجه مصوب.
 • 2ـ تهیه سیستمهای پیشرفته مدیریتی جهت سازمان و شرکتهای زیرمجموعه و ارایه به هیئت‌مدیره.
 • 3ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان و شرکتهای زیرمجموعه و ارایه به هیئت‌مدیره.
 • 4ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکرد سالانه سازمان.
 • 5 ـ نظارت برحسن اجرای وظایف مندرج در قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب 1362ـ و اصلاحات بعدی آن.
 • 6 ـ نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و اداری.
 • 7 ـ رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری،‌ آموزشی، استخدامی و اخراج کارکنان طبق آیین نامه‌های داخلی سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 • 8 ـ تهیه تشکیلات و آیین‌نامه‌های مورد نیاز سازمان و پیشنهاد به هیئت‌مدیره.
 • 9ـ طرح اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی در موارد لزوم و دفاع از کلیه دعاوی که علیه سازمان اقدام شده‌اند و اقامه دعوی متقابل، ورود ثالث در دعوی و جلب ثالث و دفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع.
 • 10ـ انجام سایر اموری که با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای پیشبرد هدفهای سازمان ضروری است.
  تبصره 1ـ مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هریک از اعضای هیئت‌مدیره یا سایر مدیران ارشد سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.

ماده 14 § مجمع عمومی عادی سالانه، بازرس (حسابرس) سازمان را برای مدت یک سال انتخاب می‌کند.

ماده 15 § بازرس (حسابرس) باید درباره صحت صورتهای مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت اطلاعاتی که مدیران دراختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر نموده و گزارش خود را به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید. گزارش بازرس (حسابرس) باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت اعضای مجمع عمومی ارسال گردد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس (حسابرس) راجع به صورتهای مالی از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 16 § چنانچه بازرس (حسابرس) در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید مکلف است مراتب را کتباً به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد می‌تواند موضوع را به مجمع عمومی گزارش نماید.

ماده 17 § بازرس (حسابرس) حق ندارد در امور جاری سازمان مداخله نماید و باید وظایف خود را طوری انجام دهد که اخلالی در کار جاری سازمان ایجاد ننماید.

ماده 18 § به منظور اعمال منظم و روشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفه‌‌های اقتصادی و سنجش اعمال مدیریت براساس معیارهایی که از پیش تعیین شده و انعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره سازمان و شرکتهای زیرمجموعه براساس برنامه‌ها و اهداف مصوب و همچنین حصول اطمینان از استقرار سیستمهای کنترلی، کمیته حسابرسی عملکرد زیر نظر هیئت‌مدیره سازمان تشکیل می‌شود.

ماده 19 § سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد. صورتهای مالی سازمان همراه با گزارش عملیات سالانه هیئت‌مدیره باید در موعد مقرر قانونی به بازرس (حسابرس) سازمان داده شود و حسابرسان مکلفند گزارش خود را در مواعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نمایند.

ماده 20 § سازمان مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، آیین‌نامه‌های مربوط را تهیه و برای تصویب به مراجع ذی‌ربط تسلیم نماید و تا موقعی که آیین‌نامه‌های مذکور به تصویب برسد مقررات فعلی سازمان اجرا خواهد شد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 12973/30/84 مورخ 27/5/1384 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.