))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
منو
اخبار شرکت
اخبار شرکت اخبار شرکت


معرفی شرکت

معرفي شركت شهركهاي صنعتي كهگيلويه و بويراحمد

استان كهگيلويه و بويراحمد در جنوب غربي كشور واقع و توسط استانهاي فارس ،اصفهان ، بوشهر ، خوزستان و چهار محال و بختياري محصور شده و به سبب راههاي مهم ارتباطي و در دست احداث پل مناسب ارتباطي جنوب به مركز و شمال كشور بوده و منابع خدادادي عظيمي را در خود جا داده است با توجه به مزيتهاي نسبي منطقه اي بستر مناسبي براي پيشرفت و توسعه اقتصادي و صنعتي مي باشد در اين راستا ، شركت شهركهاي صنعتي كهگيلويه و بويراحمد بمنظور ايجاد هماهنگي و فراهم نمودن هرچه بيشتر امكانات زيربنايي و ارائه خدمات ضروري براي متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي در سال 1370 تاسيس و فعاليت خود را با توجه به اصول آمايش سرزمين و مطالعات منطقه اي ، استراتژي كالبدي و توسعه صنعتي كشور كه در دستور كار خود داشت آغاز نموده و با پيگيريهاي انجام شده در حال حاضر 10 شهرك صنعتي مصوب را تحت پوشش دارد و با تلاش زياد توانسته است در اين منطقه محروم به عنوان يك شركت خودگردان نسبت به ارائه خدمات به صنايع مستقر در شهركهاي صنعتي انجام وظيفه نمايد .وظايف

 • برنامه ريزی و مطالعه اوليه در زمينه نياز سنجی، امکان سنجی و مکان يابی شهرکهای صنعتی.
 • ايجاد هماهنگی با کليه دستگاههای ذيربط و تهيه گزارش توجيهی اوليه در خصوص برآورده نمودن الزامات فنی و قانونی ايجاد شهرکهای صنعتی مذکور در هيئت محترم وزيران.
 • انجام كليه اموري كه ضمن هماهنگي استفاده مطلوب امكانات ، شهركهاي صنعتي را در يك روند خودگردان از جهت مالي فراهم نمايد
 • انجام كليه اقداماتي كه براي هماهنگي اداره امور شهركهاي صنعتي از جهت مالي – فني ، خدماتي و بازرگاني توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مشخص و ابلاغ گردد
 • تملک اراضی شهرکهای صنعتی مصوب
 • اجرای پروژه های عمرانی جهت آماده سازی اراضی و ايجاد امکانات زيربنايی مورد نياز از قبيل شبکه های : معابر، تامين آب ، برق ، گاز ، جمع اوری فاضلاب بمنظور ايجاد بستر مناسب جهت تسريع در استقرار صنايع در شهرکهای صنعتی.
 • تخصيص زمين واگذاری و حق بهره برداري ار تاسيسات ایجاد شده به متقاضيان سرمايه گذاری و صاحبان صنايع و ارايه خدمات جنبی مربوطه از قبيل صدور مجوز ساختمان ، وصل انشعابات آب و گاز، ارائه معرفی نامه به شرکتهای برق و مخابرات جهت انشعابات برق و تلفن، صدور پايان کار، صدور سند مالکيت تفکيکی، و ساير خدمات مشابه.
تعاريف و اصطلاحات

 • شهرک صنعتی: مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که مجموعه ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی،فناوری وخدمات پشتیبانی ازقبیل طراحی، مهندسی،آموزشی، اطلاع رسانی مشاوره ای وبازرگانی در آن مستقر شده اند.
 • زمین تخصیصی: زمین تخصیصی قطعه زمینی از اراضی شهرک صنعتی است که حق بهره برداری از آن از طرف شرکت به طرف قرارداد اختصاص می یابد.
 • امکانات زیربنایی وخدمات: عبارتست از تاسیساتی خدماتی که به منظور تامین نیازهای صنعتی وخدمات پشتیبانی طرف قرارداد در شهرک صنعتی برحسب ضرورت ومتناسب با امکانات شرکت ایجاد ومورد بهره برداری قرار می گیرد مانند تامین آب،برق،تلفن فضای سبز و...
 • حق بهره برداری: حق استفاده از زمین و امکانات زیربنایی و خدماتی شهرک است.