))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
  • صفحه اصلي
  • درس آموزي از حادثه استفاده نامناسب از بالابر
منو
گالری تصاویر
درس آموزي از حادثه استفاده نامناسب از بالابر

موضوع:درس آموزي از حادثه  استفاده نامناسب از بالابر

-   بکارگیری نیروهای متخصص ایمنی و بهداشت برای انجام پیش بینی، شناسائی، ارزیابی و کنترل مخاطرات احتمالی

-   برگزاری برنامه آموزشی برای کارگران در خصوص خطرات پنهان و روش‌های کار ایمن با بالابر

-   تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری(ERP ) مناسب جهت پیشگیری از وقوع حوادث و تسریع در امداد رسانی

-   تدوین برنامه تعمیر و نگهداری بالابرها 

-   نصب علائم و تابلوهای هشدار دهنده ایمنی کنار بالابرها

-   محصور سازی، حفاظ گذاری و نرده کشی بالابرها جهت تعیین حریم و پرهیز از تصویرسازی نادرست از  قطر چاله

-   ممنوعیت استفاده از بالابرهای ثابت هیدرولیک جک مستقیم برای جابجائی افراد

*** ارتقاء آگاهی کارگران نسبت به رعایت الزامات ایمنی بالابرها در حین انجام کار، وقوع حوادث مشابه را کاهش می