))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
منو
گالری تصاویر
راهنمای متقاضیان واگذاری زمین

1-نحوه تخصيص زمين:

كسانيكه داراي مجوز صنعتي جهت توليد و فعاليت صنعتي از سازمان صنايع و معادن و يا سازمان جهاد كشاورزي هستند جهت تخصيص زمين لازم است مراحل زير را پيگيري فرمايند :
تکمیل و ارائه فرم درخواست زمين به انضمام تصويراعلاميه تاسيس به دفتر مدیرعامل ، تایید و تصویب مدیرعامل.
متقاضيان محترم پس از ارائه اعلاميه تاسيس يا نامه انتقالي خود به مدير عامل يا معاونت برنامه ريزي و امور توليدي ، مشاوره هاي اوليه لازم را در زمينه طرح مورد نظر دريافت خواهند نمود و همچنين در اين مرحله در مورد بعضي از صنايع خاص انطباق طرح مذكور با ضوابط زيست محيطي مورد بررسي قرار مي گيرد.
انتخاب زمين مناسب از روي نقشه هر شهرك صنعتي مورد درخواست در زون بندي هاي مربوطه در واحد واگذاري زمين.
ارائه تصوير شناسنامه متقاضي يا متقاضيان ( در صورتيكه متقاضي شخص حقوقي باشد علاوه برتصوير شناسنامه اعضا هيئت مديره ، ارائه تصوير اساسنامه ، اظهارنامه ثبتي ، آگهي روزنامه رسمي يا روزنامه كثيرالانتشار و آخرين تغييرات اساسنامه شركت نيز الزامي مي باشد ) به واحد واگذاري زمين .
تكميل فرم نشاني اضطراري.
تكميل فرم تعهد ساخت و ساز.
اخذ برگ محاسبه حق بهره برداري و شماره حساب بانكي جهت واريز درصد نقدي هزينه ها از اموربرنامه ریزی و نظارت.
تحویل برگ محاسبات مالی به کارشناس مالی به منظور معرفی مدارک لازم ازقبیل چک و... به متقاضی.
ارائه فیش واریزی مبالغ نقدی و تحویل چکها و سفته های لازم به کارشناس مالی.
کارشناس مالی پس از دریافت مدارک وبررسی و تنظیم نهایی آنها، تصاویر مدارک ارسالی متقاضی را جهت تنظیم دفترچه قرارداد به اموربرنامه ریزی و نظارت ارجاع می نماید.

تحويل دفترچه قرارداد تخصيص زمين به متقاضي:
پس از تكميل شدن پرونده توسط متقاضي ، دفترچه قرارداد در دو نسخه تنظيم شده و به امضاي متقاضي ، مديرعامل و يكي از اعضاي هيات مديره شركت شهركها رسيده وپس از ثبت يك نسخه تحويل متقاضي مي گردد.

معرفي متقاضي به دفتر فني جهت تحويل زمين وارائه برو كف:
در اين مرحله متقاضي جهت تحويل زمين به دفتر فني معرفي مي شود ، دفتر فني نيز طبق برنامه در كوتاهترين زمان ممكن ، زمين مورد نظر را به متقاضي تحويل نموده و صورتجلسه تحويل زمين را تنظيم و به واحد واگذاري جهت تكميل پرونده و ارائه به متقاضي تحويل مي نمايد.
در صورت افزایش و یا کاهش متراژ تحویلی با متراژ مندرج در قرارداد، متقاضی با مراجعه به واحد برنامه ریزی و امور توليدي درخواست اصلاح قرارداد طبق متراژتحویلی را می نماید.
واحد برنامه ریزی و امور توليدي، پس از بررسی دقیق مدارک مربوطه، نسبت به محاسبه مابه التفاوت افزایش و یا کاهش متراژ تحویلی با متراژ مندرج در قرارداد اقدام و آن را به کارشناس مالی اعلام می نماید.
کارشناس مالی مانده مبالغ حسابهای فی مابین را اصلاح نموده و با دریافت و یا پرداخت مابه التفاوت نتیجه را به واحد برنامه ریزی و امور توليدي اعلام داشته و اصلاحات لازم در دفترچه قرارداد اعمال می گردد.

نحوه دريافت مجوز احداث ساختمان :
تكميل فرم تقاضاي صدور مجوز احداث ساختمان(فرم شماره يك ).
تائيديه امور مالي شركت مبني بر نداشتن معوق و تسليم سفته هاي مربوط به بدهي هاي طرف قرارداد به شركت.
صورتجلسه تحويل زمين درشهرك صنعتي كه بروكف آن مشخص گرديده باشد(فرم شماره 2 ).
سه سري از نقشه هاي پلان اصلي ساختمان و محوطه كه با تائيد و امضا مهندس ناظر رسيده باشد به همراه برآورد ميزان آب ، برق و فاضلاب (اين نقشه ها بايستي براساس ضوابط ساخت و ساز در شهركهاي صنعتي تهيه شده باشد).
تائيديه نقشه ها توسط دفتر فني شركت.
معرفي مهندس ناظر و ارائه فرم نظارت (فرم شماره 3) كه توسط طرف قرارداد و مهندس ناظر در رشته ساختمان تكميل مي گردد.
تكميل فرم زمان بندي ساخت و ساز.

2- نحوه واگذاری، تقسیط و استفاده از بخشودگیها

*حق بهره برداري از اراضی و تاسیسات در شهرکهای صنعتی بصورت ذیل دریافت می گردد :

 • الف) مبلغ 30% قرارداد بصورت نقد و مابقی طی 12 قسط سه ماهه دريافت مي گردد.
 • ب)متقاضياني كه حق بهره برداري از زمين و تاسيسات را بصورت نقدي پرداخت نمايند مشمول 12% تشويق نسبت به مبلغ قرارداد مي شوند
 • ج) بهاي حقوق بهره برداري از زمين و تاسيسات براي ايثارگران و دارندگان ثبت اختراع به نسبت حق السهم آنان در شركت طرف قرارداد به صورت 20% نقد و مابقي طي چهارسال بصورت اقساط سه ماهه دريافت مي شود.

* متقاضیان احداث واحدهای صنعتی که زودتر از جدول زمانبندي اجراي طرح به بهره برداري برسند از پرداخت 50%اقساط باقیمانده(به نسبت مدت زمان تعجيل در بهره برداري ) با احراز شرایط زیر معاف خواهند شد :

 • الف) احداث زیربنا حداقل 35% از زمین
 • ب) دريافت گواهي پايان كار ساختمان از شركت شهركهاي صنعتي استان
 • پ)دريافت و ارائه پروانه بهره برداری ازسازمان صنایع و معادن
 • ت) نداشتن اقساط معوقه و پرداخت بدون استمهال اقساط سر رسيده شده
 • ث) نداشتن تخلف از ضوابط ساخت وساز در شهركهاي صنعتي مطابق با مفاد دفترچه قرارداد
 • ه) حداقل سهم نقدي در زمان عقد قرارداد بصورت نقدي پرداخت نموده باشد.

3- نحوه واگذاری انشعابات آب، برق، تلفن ، گاز

 • 1ـ دریافت معرفی نامه توسط متقاضی از امور اجرائئ به شرکتهای مخابرات و گاز
 • 2ـ متقاضی پس از دریافت معرفی نامه ها با مراجعه به ارگانهای مربوطه اقدام به دریافت انشعابات مینماید.
 • 3-انشعابات آب و فاضلاب توسط شركت شهركهاي صنعتي واگذار مي گردد.

4-تعاریف ایثارگری

بر اساس تعاریف ذکر شده در تبصره یک از ماده یک قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران به شرح زیر مبنای عمل قرار گیرد:

 • الف) رزمندگان داوطلب کسانی هستند که بر اساس گواهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهادسازندگی حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند.
 • ب) آزادگان کسانی هستند که بر اساس گواهی ستاد رسیدگی به امور آزادگان در اسارت دشمنان انقلاب اسلامی ایران بوده اند. ج) جانبازان کسانی هستند که بر اساس گواهی بنیاد مستضعفان و امور جانبازان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن حداقل به میزان ده درصد (10% ) جانباز شناخته شده اند.
 • د) خانواده معظم شهدا ، مفقود الاثر و اسراء کسانی هستند که بر اساس گواهی بنیاد شهید حداقل یکی از اعضا درجه یک خانواده خود را ( پدر- مادر- همسر- فرزندان ) در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به عنوان شهید، مفقودالاثر و اسیر تقدیم انقلاب نموده اند.

در ضمن هر ایثارگر فقط یک بار می تواند از تسهیلات فوق بهره مند گردد.

5- دستور العمل نحوه تغییر نام دفترچه قرارداد تخصیص زمین

شرایط تغییر نام :
 • 1ـ وجود مستحدثات در زمین تخصیصی
 • 2ـ تسویه حساب کلیه تعهدات مالی و بدهی مالی طرف قرارداد تا زمان تغییر نام قرارداد (تعهدات سررسید نشده عیناً پس از طی تشریفات قانونی به طرف جدید در قبال اخذ تضمین مناسب و کافی منتقل می گردد.)
 • 3ـ واریز سه در هزار مبلغ قرارداد توسط متقاضی تغییر نام به حساب شرکت شهرکهای صنعتی جهت انجام خدمات اداری مربوط به تغییر نام
 • 4ـ طرف قرارداد لزوماً باید زمینی را که تحویل گرفته به طور کامل و یکجا و نه بصورت جزئی به متقاضی جدید تحویل نماید.
 • 5ـ شخص حقیقی یا حقوقی که طرف جدید قرارداد می باشد می بایست دارای مجوز فعالیت باشد.

* در مورد تغيير نام شخص حقيقي به حقوقي بايستي سهامداران شخص حقوقی جدید از بین بستگان شخص حقیقی (شامل همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر ) انتخاب شده باشند و حداقل 80 % سهام شرکت جایگزین ” شخص حقوقی جدید ” ، به نام شخص حقیقی اولیه ثبت گردیده باشد و طرف قرارداد جدید کتبا تعهد نماید که تا قبل از احداث کامل سالن تولید ،اجازه تغییر سهامداران را نخواهد داشت و در صورت عدم اجرای تعهد یاد شده شرکت شهرکهای صنعتی مجاز به فسخ قرارداد می باشد.


مراحل تغییر نام :
 • 1ـ تقدیم درخواست تغییر نام با ذکر نام و مشخصات شخصی که قرار است قرارداد تخصیص زمین به نام ایشان شود به ضمیمه مجوز فعالیت شخص یاد شده به شرکت شهرکهای صنعتی
 • 2ـبررسی شرایط درخواست دهنده توسط امور اجرایی، امور مالی و دفتر حقوقی شرکت و اعلام نظر واحدهای مزبور
 • 3ـ موافقت شرکت با درخواست، در صورت احراز شرایط مقرر و سپس ارجاع پیگیری امر به واحد برنامه ریزی
 • 4ـ اعلام مجدد شرایط از جمله واریز هزینه انجام خدمات اداری مربوط به تغیر نام به متقاضی از سوی واحد برنامه ریزی و امور توليدي و تعیین زمانی جهت حضور متقاضی با در دست داشتن مدارک مربوط به پرونده و طرف جدید قرارداد جهت حضور در محل شرکت و امضای بخش مربوطه دفترچه قرارداد تخصیص زمین
 • 5ـ در صورت وجود تعهدات و دیون سررسید نشده در پرونده اخذ تضمین مناسب و کافی از طرف جدید قرارداد
 • 6ـ امضای نهایی ستون انتقالات دفترچه قرارداد توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی و یکی از اعضای هیات مدیره

توجه: پس از طی مراحل ششگانه یاد شده، شرکت شهرکهای صنعتی صرفاً طرف جدید قرارداد را به طرفیت خود شناخته و تمامی روابط قرارداد خویش را به طرفیت شخص جدید تعریف می نماید.

6- نحوه انصراف از قرارداد تخصیص زمین

 • الف- تقدیم درخواست کتبی به شرکت شهرکهای صنعتی مبنی بر اعلام انصراف نسبت به قرارداد تخصیص زمین
 • ب- پذیرش درخواست یاد شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی و ارجاع پیگیری امر به کارشناسان برنامه ریزی و امور توليدي
 • ت ـ مراجعه متقاضی انصراف به کارشناسان امور برنامه ریزی و توليدي و تحویل دفترچه قرارداد تخصیص زمین فی مابین و کلیه اسناد و مدارک مربوطه
تذکرات :

تذکر1ـ کلیه وجوه پرداختی متقاضی انصراف به شرکت، پس از تخصیص زمین به شخص واجد شرایط دیگر با کسر یک درصد مبالغ پرداختی بابت مخارج و کسر سایر بدهی های احتمالی دیگر طرف قرارداد به شرکت، به مشارالیه مسترد خواهد شد.
تذکر2ـ در صورتی که طرف قرارداد در زمین تخصیصی اقداماتی را انجام داده باشد و تاسیساتی را ایجاد نموده باشد، پس از انصراف هیچگونه حقی نسبت به اقدامات یاد شده نخواهد داشت و انصراف متقاضی به منزله اعراض از ان خواهد بود.
تذکر3ـ طرف قرارداد می بایست در زمان انصراف هیچ گونه مصالحی در زمین تخصیصی نداشته باشد، درغیر اینصورت کلیه مصالح یاد شده با انصراف متقاضی در ملکیت شرکت شهرکهای صنعتی مستقر شده و متقاضی هیچ گونه حقی نسبت به آن ندارد.
تذکر4ـ طرف قراردادی که از قرارداد تخصیص زمین انصراف می دهد مکلف است به محض تقدیم انصراف، از زمین تخصیصی رفع ید و تصرف نماید و آن را تحویل شرکت نماید و از زمان تقدیم انصراف به بعدهر گونه تصرف در اراضی تخلف محسوب شده و مستوجب تعقیب قانونی است.

7- شرايط تغيير كاربري

با توجه به انكه در مراحل مكانيابي و طراحي هر شهرك صنعتي كليه مطالعات از جمله مطالعات زيست محيطي انجام مي شود و كاربري هاي هر شهرك بر اساس خصوصياتي ناحيه بندي مي شوند لذا امكان تغيير كاربري بسيار نادر است .
مع الوصف در شرايط بسيار خاص با ارائه درخواست به امور واگذاري و مراجعه به محيط زيست اقدام خواهد شد .

8- انتقال تخصيص زمين

چنانچه متقاضی در زمین تخصیصی ، ساختمان واحد را احداث و تکمیل نموده باشد می تواند به استناد بند 4 فصل ( د ) دفترچه قرارداد ، زمین تخصیص یافته را به شخص حقیقی و یا حقوقی دیگر به شرح ذیل انتقال دهد:

 • 1- تکمیل فرم تقاضای انتقال تخصیص زمین ( در صورتی که متقاضی از تسهیلات بانکی استفاده نموده باشد ارائه مفاصا حساب از بانک مرتهن الزامی می باشد)
 • 2- واحد برنامه ریزی و امور توليدي ضمن استعلام از واحد مالی و بخش امور اجرائی عملکرد مالی و پیشرفت فیزیکی متقاضی را سوال می نماید.

واحد برنامه ریزی و امور توليدي پس از پاسخ مثبت استعلامهای فوق نسبت به تنظیم صورتجلسه انتقال تخصیص در حضور انتقال دهنده و انتقال گیرنده اقدام می نماید ، که در این صورت تمامی تعهدات متقاضی عینا به انتقال گیرنده منتقل می گردد. بدیهی است قبل از امضاء و تایید شرکت شهرکهای صنعتی ، صورتجلسه نقل و انتقال فاقد اعتبار می باشد.
در ازای هرگونه نقل و انتقال قرارداد و بمنظور جبران بخشی از هزینه های اداری ، 3 در هزار مبلغ قرارداد اخذ می گردد.

9- شرایط و مراحل ترهین اراضی تخصیصی به متقاضی، در بانکهای عامل به هنگام اعطای تسهیلات بانکی

 • الف ـ ارائه نامه ای از بانک عاملی که قصد اعطای تسهیلات را دارد خطاب به شرکت شهرکهای صنعتی مبنی بر اعلام موافقت با ترهین اراضی تخصیصی محل اجرای طرح
 • ب ـ اعطای وکالت از سوی طرف قرارداد تخصیص زمین به شرکت شهرکهای صنعتی مطابق متن نمونه تنظیمی از سوی دفتر حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی
 • ت ـ ارسال پاسخ نامه بانک مبنی بر پذیرش تعهد نسبت به ترهین اراضی تخصیصی به متقاضی (مشروط به بررسی وضعیت قراردادی طرف قرارداد تخصیص زمین و سایر ملاحظات و توجهات قانونی و موافقت با ترهین)
 • ث ـ ( متعاقب دستور بانک به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند) ارائه نامه ای از دفتر اسناد رسمی خطاب به شرکت شهرکهای صنعتی مبنی بر معرفی نماینده جهت امضای سند
 • ج ـمعرفی نماینده شرکت شهرکهای صنعتی به دفتر اسناد رسمی جهت امضای سند

تذکر: امضای سند ترهین توسط نماینده شرکت شهرکهای صنعتی منوط به تسویه کامل دیون و تعهدات طرف قرارداد در قبال شرکت شهرکهای صنعتی تا زمان ترهین می باشد.

10- نحوه صدور سند مالكيت :

متقاضیان محترم باید در ابتدا نسبت به تهیه و ارایه مدارک ذیل به واحد برنامه ريزي و امور توليدي شرکت اقدام نمایند:

 • - در خواست صدور سند مالکبت
 • - پروانه بهره برداری
 • - تاییدیه امور مالی شرکت مبنی بر نداشتن بدهی معوق (این تاییدیه باید با هماهنگی واحد برنامه ريزي و امور توليدي از امور مالی شركت اخذ شود.درصورتی که متقاضی بدهی داشته باشد ، باید نسبت به تسویه حساب نهایی اقدام نماید.)
 • - مجوز احداث ساختمان
 • - گواهی پایان کار ساختمان
 • - تاییدیه واحد اجرايي با هماهنگی واحد برنامه ريزي و امور توليدي مبنی بر وصل انشعاب آب واحد و نداشتن بدهی آب
 • - آگهی آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی و تصویر شناسنامه برای اشخاص حقیقی
 • - اصل دفترچه قرارداد

پس از ارایه مدارک توسط متقاضی فرم صدور سند مالکیت تفکیکی تکمیل و به تایید واحدهای ذیربط رسیده سپس مدیر عامل شرکت دستور صدور سند مالکیت را صادر می نماید.
با توجه به صورتمجلس تفکیکی شهرکهای صنعتی در دفتر خانه های اسناد رسمی،متقاضی می بایست ضمن مراجعه به دفترخانه های مزبور و ارایه معرفي نامه شرکت شهرکهای صنعتی و مدارک مثبته شامل:

 • 1. آگهی آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی و تصویر شناسنامه برای اشخاص حقیقی
 • 2. اصل دفترچه قرارداد
 • 3. تهیه پاسخ استعلامات که این مورد توسط دفتر خانه انجام می شود
 • 4. نهایتا هماهنگی با نماینده شرکت جهت حضور در دفترخانه و تنفیذ و امضای سند نسبت به دریافت صدور سند اقدام نماید.

توجه : در هیچ یک از موارد فوق نیاز به استعلام از شهرداری نیست.
پس از تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی متقاضی بایستی جهت دریافت دفترچه مالکبت به اداره ثبت اسناد مراجعه